top of page

Cookie

policy

Cookies

In order for this Website to operate properly, it sometimes records small data files called cookies on your device. The same is true for most major websites.

 

What are cookies? 

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit it. As a result, your website may “remember” your actions and options for a certain period of time, such as your login name, language, font size, and other display options), and you do not need to re-enter them every time you visit the website or browse its pages.

What are the types of cookies used?

Required Cookies are the Cookies required for the proper functioning of the Website. They allow you to use certain features of the Website, such as secure access to the Account created on the Website.

Analytical / Performance Cookies - Data collected by these Cookies on how many users use the Website, what content they choose to browse and other information needed to improve the functionality of the Website.

Functional Cookies are Cookies used to identify the User who re-uses the Website. They help to personalise the content displayed on the Website, save the selected settings, etc.

Advertising / Third-Party Cookies - with the help of these Cookies, information about the use of the Website is adapted to the presentation of any advertising or other targeted information of interest to the User.

How does Modus Group (hereinafter referred to as the Company) use cookies?

https://modus.grpoup uses cookies to collect your IP address and browsing information, such as the websites you visited or the time spent on each website. This allows the website to remember your system and settings.

Other cookies allow the Company to track website traffic and users’ actions on the website - the Company uses these data to analyse visitors’ behaviour and improve the experience of visiting the website. These cookies are installed and used with the help of the Company tool.

Marketing cookies are used for their various services and advertising purposes. Cookies collect various user information and are used to distinguish unique users by assigning a unique identifier (ID).

Cookies are installed on your device when you visit our website. Note that if you disable cookies in your browser, some features of the website may be partially or completely disabled.

The legal basis for using cookies is the legitimate interest of the Company in ensuring the technical functioning of the website. In cases where cookies are used to remember your choices and compile statistics, the legal basis for using cookies is your consent.

 

Who has access to your data?

 

The Company’s employees, who are responsible for analysing these data and improving the website, have access to statistical data on the Company’s visitors.

Similarly, access to technical records may be made by the Company’s partners who provide the Company with content management tools for the website or hosting of the Company’s website.

How long does the Company keep data?

The Company uses the data collected for analysis up to three years.

Cookies are usually in operation for a short time depending on the type of cookie (one minute, hour, day, week, or month), but may in some cases be in operation up to five years.

Your rights and how to exercise them

Having contacted the Company by email info@modus.group or other specified Company contacts, you may exercise your rights, including those related to the processing of personal data by using cookies. You should submit your application together with your ID document or, in the manner prescribed by law, by means of electronic communication that enable the person to be properly identified after having verified your identity.

Your rights:

 • Access your personal data processed.

 • Ask to correct your personal data.

 • Ask to delete your personal data.

 • If applicable, revoke your consent to the processing of your personal data.

 • If applicable, the right to data portability.

In some cases, you may have the right to request restriction of the processing of your personal data or refuse to process your personal data.

Upon your request, your personal data will be deleted, the Company will retain only copies of such information as are necessary to protect the legitimate interests of third parties, comply with the obligations of state institutions, settle disputes and identify disturbances.

How do I control cookies?

You can delete all cookies already on your device; in addition, you can set most browsers to prevent cookies from being installed. However, if you do so, you may have to manually enter your preferred settings each time you visit a website. In addition, some services and features may not work. You can control and/or delete it at any time according to your preferences. In most browsers, you can set cookies not to be saved.

Managing cookies in your browser

Most browsers can:

 • Check which cookies are saved and delete individual cookies.

 • Block third-party cookies.

 • Block cookies from specific websites.

 • Block sending of all cookies.

 • Delete all cookies when closing the website.

 

If you have chosen to delete cookies, remember that all the options you set will be removed. In addition, when cookies are completely blocked, many websites (including our website) will not work properly or browsing in your website will not fully work. For these reasons, we do not recommend disabling cookies when using our website.

 

Option ‘Not to Track’

The ‘Not to Track’ technology gives visitors the ability to prevent them from tracking on websites for any purpose, including analysis, advertising and social platforms. How to enable the ‘Not to Track’ option in your browser:

 

Right to submit a complaint

If you believe that your rights to privacy have been violated, you can contact the Company by email info@modus.group. You can also file a complaint to the State Data Protection Inspectorate or you can apply to the court.

--------------------------------------------------------------------------

Slapukai (angl. Cookies)

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose

Kokios naudojamų slapukų rūšys?

Būtinieji Slapukai - tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai - tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

Kaip Modus Group (toliau – Bendrovė) naudoja slapukus?

https://modus.grpoup naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

Kiti slapukai leidžia Bendrovei stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Bendrovė šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami Bendrovės įrankio pagalba.

Rinkodaros slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Slapukai renka įvairią informaciją apie vartotojus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

 

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

Kiek ilgai Bendrovė išsaugo duomenis?

Bendrovė naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų.

Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (vieną minutę, valandą, dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

 

Susisiekę su Bendrove el. paštu info@modus.group arba kitais nurodytais Bendrovės kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis, taip pat ir susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu panaudojant slapukus. Prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

Jūsų teisės:

 • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;

 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;

 • jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

 • jei taikytina – teisę į duomenų perkeliamumą.

 

Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jums paprašius, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius.

 

Kaip valdyti slapukus?

 

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Slapukų valdymas jūsų naršyklėje

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;

 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;

 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;

 • blokuoti visų slapukų siuntimą;

 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

 

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

 

Pasirinkimas „nesekti“

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Kaip savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“:

 

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu info@modus.group. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba galite kreiptis į teismą.

MG-logo-blue (12).png
bottom of page